Lyrics

LYRICS: Kuami Eugene – Ewurade

Kuami Eugene – Ewurade lyrics

Ɛyɛ asem oo
mmm
Wiase yi deɛ
mmm wopagya wabatre yi
Wodeɛ ma asɛm nto wo nhwɛ
Yɛbɛse wo sɛ Boasiako na ɛde ne ti agye akyerɛ dɛɛfoɔ ɛnnyɛ obiaa na ekum Antwi
Ahhh Ɔbra akwantuo yi a wae, wonni boafoa woyɛ mɔbɔ wae
Apɛsɛ yɛ kɛseɛ sɛɛ ɔyɛ ma dufɔkyeɛ woyɛ yie a woyɛ ma wabusua nti ah
Nipa bedi nnabi oo (aane)
Enti mede mani too nipa biso (aane)
Nka ɛnny wo Nyame a na woyɛɛ madom a (aane)
Anka mani awu Awurade eh (aane)
Madifri ne mefriba mu nyinaa (aane)
Woaa na medan wo oo (aane)
Nka ɛnny wo Nyame a na wo yɛɛ madom a (aane)
Anka mani awu Awurade e (aane)
Ahhh

Meyɔnko nipa tumi sɛɛ adaageɛ kɔtena abɛɛfo fidieso keka meho asɛm
Nanso deɛ Nyankopong ahyira nono
Ɔtease foɔ yɛ kwa oo
Mehyɛɛ nnwom toɔ yi ase no mededa amantwe bɛyɛsɛ nfie miensa
Nea medi ne baabi mɛda mpo
Ɔkye ni paa na ɛho ayɛden ama me
Neɛ woyɛ maa me nyinaa no ɔdaa ɔda emu boano
Maame Vida Serwaa
Mama mete ase a ɛyɛ wo dea o
Ɛna ɛmmra anidasoɔ saa yɛ no Kwabena Gyam a ɔte adɔnkɔomoa
Pepa wanim nisuoo Dada wowerɛho a wo nnwom nie oo
Ansa na merɛnkɛnson besi neti ase no na ɛwɔ nea asaase aka akyerɛ no ɛr
Ɛno nti kɔkɔsakyi
mendidi fie na makɔ akonya asɛm oo

Nipa bedi nnabi oo (aane)
Enti mede mani too nipa biso (aane)
Nka ɛnny wo Nyame a na woyɛɛ madom a (aane)
Anka mani awu Awurade eh (aane)
Madifri ne mefriba mu nyinaa (aane)
Woaa na medan wo oo (aane)
Nka ɛnny wo Nyame a na wo yɛɛ madom a (aane)
Anka mani awu Awurade e (aane)
Ahhh

Agorɔ yimu yeeyi womu wose aka me nnwom baako
Yɛse yennyae dede no afei na ɔde neho rebobɔ hwerɛma
Enti Kumase ahodwo nhyiayɛ so hwɛ
Dokta Kwaku Oteng see
Sɛ wopɛ nyin kyɛ aa suro nipa Kwame ee
Na nea ɛmerebi ɔmaa wo aduane dii yɛ no sɛ wooyɛ no bɔne aa
Ɛndeɛ okukuseku
Saana onipa ho yehu

Nipa bedi nnabi oo (aane)
Enti mede mani too nipa biso (aane)
Nka ɛnny wo Nyame a na woyɛɛ madom a (aane)
Anka mani awu Awurade eh (aane)
Madifri ne mefriba mu nyinaa (aane)
Woaa na medan wo oo (aane)
Nka ɛnny wo Nyame a na wo yɛɛ madom a (aane)
Anka mani awu Awurade e (aane)
Nipa bedi nnabi oo (aane)
Enti mede mani too nipa biso (aane)
Nka ɛnny wo Nyame a na woyɛɛ madom a (aane)
Anka mani awu Awurade eh (aane)
Madifri ne mefriba mu nyinaa (aane)
Woaa na medan wo oo (aane)
Nka ɛnny wo Nyame a na wo yɛɛ madom a (aane)
Anka mani awu Awurade e (aane)
Ahhh

BY DJ IYKE

CEO Of Afro Media | Radio Dj | 2018 Foklex Media Awards Best DJ Of The Year (Eastern Region) Nominee | ERMEA 2018 Promoter Of The Year Nominee | Music Promoter Contact: iykoffei@gmail.com WhatsApp: +971 502371297 Call: +233 242803771

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
×